Odszkodowanie z polisy na życie w przypadku śmierci jednego z rodziców

Śmierć rodzica zawsze będzie dla dziecka wielką tragedią. Jednak musimy liczyć się z tym, że taka sytuacja może w przyszłości wystąpić. Dlatego tak ważne jest, żeby odpowiednio wcześnie się na nią przygotować, ponieważ będzie nam po prostu łatwiej odnaleźć się w tej bolesnej sytuacji. Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie najważniejszych informacji na temat odszkodowania wypłacanego w przypadku śmierci rodzica.

Jakie świadczenia przysługują w przypadku śmierci rodzica?

Warto wiedzieć, że w razie śmierci rodzica przysługuje nam zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł (w 2020 roku), niezależnie od rzeczywiście poniesionych kosztów pogrzebu. Są to pieniądze wypłacane przez ZUS, na podstawie takich dokumentów jak akt zgonu i dokument potwierdzający pokrewieństwo. Poza tym uczące się dziecko, do ukończenia 25 roku życia, może ubiegać się o odprawę pośmiertną, jeśli rodzić zmarł w czasie wykonywania obowiązków służbowych, lub pobytu na urlopie. Jeśli śmierć nastąpiła w wyniku działania osoby trzeciej (np. sprawcy wypadku komunikacyjnego), możemy także ubiegać się o odszkodowanie OC.

Kto może otrzymać środki z polisy na życie

Jeśli nasz rodzić zdecyduje się na ubezpieczenie w formie polisy na życie, to mogą przysługiwać nam środki również z tego tytułu. W każdej umowie ubezpieczenia może wskazać tzw. uposażonych. Uposażeni to osoby, które otrzymają wypłatę pieniędzy z polisy w przypadku jego śmierci. Jeśli w przypadku śmierci naszego rodzica byliśmy w jego polisie wskazani jako uposażeni, to otrzymamy z niej środki, proporcjonalnie do określonego przez niego naszego udziału w sumie ubezpieczenia. Jeśli polisa nie wskazywała uposażonych, wypłaty następują zgodnie z prawem spadkowym.

Co to jest suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia określa wysokość świadczenia, które zostanie wypłacone w przypadku śmierci rodzica. Jest ona określana indywidualnie z ubezpieczycielem i ma wpływ na wysokość składki. W uproszczeniu można powiedzieć, że im wyższą składkę rodzic zdecydował się płacić za wykupioną polisę, tym większe świadczenie otrzymamy od ubezpieczyciela z tytułu jego śmierci. Oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest bardzo rozległa i można znaleźć taką, która będzie dostosowana do rodzaju ochrony, jaką chce nam zapewnić nasz rodzic, a jednocześnie nie będzie zbytnio obciążać jego budżetu zbyt wysoką składką.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia to ustalenia między ubezpieczającym a firmą ubezpieczeniową dotyczące zawartej umowy. W szczególności określają, kto może zostać stroną umowy (firmy ubezpieczeniowe mogą odmówić naszemu rodzicowi ubezpieczenia, jeśli zdecyduje się na nie zbyt późno, na przykład ze względu na jego zły stan zdrowia), sumę ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, wysokość składki, oraz wyłączenia odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia których ubezpieczenie nie zostanie wypłacone (jak na przykład zatajenia istotnych informacji na temat zdrowia, czy samobójstwa). Przed podpisaniem przez naszego rodzica umowy ubezpieczenia warto upewnić się, że ilość wyłączeń nie jest zbyt duża, zwłaszcza w przypadku umów, które kuszą niską składką.

Inne Artykuły